Mezenkimal Kök Hücre Kaynaklı Eksozomlar

Kök hücreler çeşitli hücre tiplerine dönüşebilen ana hücrelerdir. Embriyonik kök hücreler ve Embriyonik olmayan kök hücreler olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadırlar. Diğer hücrelere farklılaşma yetenekleri dokuya göre değişmekte olup bu yeteneklerine göre çeşitli alt sınıflara ayrılırlar. Mezenkimal kök hücreler ise erişkinlerde bulunan vücudumuzdaki pek çok hücre tipine dönüşebilen kök hücrelerdir. Kordon Matriksinden, Adipoz dokudan, Sinovyal sıvıdan ve Kemik iliğinden elde edilebilmektedirler.

Eksozomlar ise tüm hücrelerden salınabilen ve hücreler arası iletişimde görevli olan yaklaşık 30-150 nm çapındaki mesaj vezikülleridir (paketleridir). Köken aldıkları hücre içeriğini ve o hücrenin bilgilerini taşırlar. Bu nedenle çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere gündemde olsalar da kullanılacak eksozomların hangi hücrelerden köken aldıkları önemlidir.

Mezenkimal kök hücre kaynaklı eksozomlar, laboratuvar ortamında yenidoğan göbek kordonundan elde edilen Mezenkimal kök hücrelerden çoğaltılır. Köken aldıkları hücrelerin rejeneratif özellikleri sayesinde içerikleri diğer eksozomlara göre daha farklıdır. Bu durum Mezenkimal kök hücre kaynaklı eksozomları diğerlerine göre daha üstün kılmaktadır.

Potansiyel kullanım alanları: Ortopedi hastalıkları, özellikle Eklem ve Kıkırdak hasarları, Üroloji ve Jinekoloji hastalıkları, Nörodejeneratif (Beyin ve Omurilik) hastalıklarda, Medikal Estetik & Anti-agining olarak , Yara ve Yanık tedavisinde kullanılabilmektedirler.

EKSOZOM; YENİ NESİL HÜCRESEL TEDAVİ

Eksozomlar, vücuttaki hemen hemen her hücre tipi tarafından salınan boyutları 40-150 nm arasında değişen biyomolekül paketleri olan veziküllerdir.

Kök hücreden farklı olarak bir hücre değil, hücrelere işlerinin nasıl yapmaları gerektiğini ileten mesaj baloncuklarıdır. Bu veziküllerde köken aldıkları hücrelerin DNA, RNA ve proteinleri bulunmaktadır.

Eksozom uygulaması; osteoartrit, bağdoku yaralanmaları, tendon yaralanmaları, kas hastalıkları, anti-oksidan olarak, kronik yara ve akne skarı tedavisinde, saç kaybı veya seç dökülmesinde, yüz ve cilt gençleştirmesi amacı ile, kadın doğum ve üroloji alanında bir çok hastalığında iyileştirilmesi için uygulanabilen bir tedavi yöntemidir. Tedavi sırasında İntravenöz, intramüsküler, intratekal veyA intradermal olarak uygulama yapılabilmektedir.

Eksozomların özellikleri?
– Sinyal iletimi ve hücreler arası haberleşmeyi sağlarlar,
– Fibroblast proliferasyonunu ve göçünü teşvik ederler,
– Anjiyogenezi teşvik ederler,
– Kollajen sentezi için gerekli moleküllerin ekspresyonunu sağlarlar,
– Kollajen hücre dışı matris üretimini / birikimini artırırlar,
– Enflamasyonu ve immün yanıtı modüle ederler,
– Antioksidan yanıt elemanlarının ekspresyonunu düzenlerler.

Otolog ve Allojenik olarak iki tipi bulunmaktadır. Yani hastanın kendi hücrelerinden elde edilip yeniden aynı hastaya uygulanabilir veya bir sağlıklı ve güvenilir bir donörden alınan hücrelerden elde dilen eksozomlar hastaya uygulanabilir.

EKLEM AĞRILARI NEDEN OLUR?

Kişinin hayat kalitesini yüksek oranda etkileyen eklem ağrıları birçok farklı sebeplerden kaynaklanabilir.

Özellikle ilerleyen yaşlılık dönemlerinde görülen eklem ağrıları birçok farklı sebepten dolayı her yaş kategorisinde görülmektedir.

Yoğun iş temposu, spor aktiviteleri, ameliyat sonrası iyileşme dönemleri, büyük-küçük yaralanmalar, sağlıklı beslenmemenin getirdiği kilo fazlalığı, hareketsiz yaşam gibi sebepler eklem ağrılarının tetiklemektedir.

TAŞINABİLİR ULTRASON CİHAZLARI

Günümüzde teknoloji hız kesmeden gelişmeye ve dönüşmeye devam ediyor. Teknolojinin getirdiği birçok yenilik tıp alanında da yaşanan gelişmeleri destekliyor. Teknolojinin bize sunduğu en büyük imkân hız ve pratiklik. Tıp alanında da sunduğu yeniliklerle hem hastalar hem de sağlık çalışanları için hızlı ve pratik uygulamalar görmemiz mümkün. Bu uygulamalardan en çok dikkat çekenlerden biri de Taşınabilir Ultrason Cihazları.

KISIRLIK TEDAVİSİNDE KÖK HÜCRE UYGULAMASI

Herhangi bir doğum kontrol yöntemi uygulamaksızın, aktif cinsel hayatı olan çiftlerin en az 1 yıl içinde gebelik elde edememesi durumuna kısırlık(infertilite) denir. Kısırlık yıllardır Dünya genelinde yaygın olarak görülen klinik bir sağlık problemidir.

Kısırlık kadın ya da erkek partnerin fiziksel ya da psikolojik bir rahatsızlığı olması durumunda ortaya çıkar. Kadınlar da en sık görülen kısırlık sebeplerinden biri yumurta rezervinin azlığıyken, erkeklerde Azospermi’dir.

BAĞ DOKU YARALANMALARINDA KOLAJEN TEDAVİSİ

Oturmak, yürümek, tırmanmak gibi birçok hareketi dizlerimiz sayesinde yapabiliriz. Diz eklemlerimize bu hareketleri yaparken destek olan ve gereken sağlam duruşu sağlayan ise bağ dokulardır .

Bağ dokular zorlanma, fazla gerilme gibi durumlarla karşı karşıya kaldıklarında zedelenip hatta yırtılabilirler. Dizlerde yaralanmaya en çok yatkın iki bağ bulunur. Ön çapraz bağ (anterior cruciate ligament – ACL) dizin ortasında yer alır. İç yan bağ (medial collateral ligament – MCL) ise, dizin iç tarafında bulunur.